Dokumentacja

Certyfikaty i badania laboratoryjne do pobrania, o jakości kruszywa dotyczące oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych. 

Przedstawiamy wyniki laboratoryjne odwiertu, od którego rozpoczynamy wydobycie:

NR OTWORU: 8           NR OTWORU: 8
GŁĘBOKOŚĆ POBRANIA: 0-4 m   GŁĘBOKOŚĆ POBRANIA: 4-8 m
♦ Analiza sitowa oraz wykres uziarnienia   ♦ Analiza sitowa oraz wykres uziarnienia
♦ Cechy badanego gruntu   ♦ Cechy badanego gruntu