Jakość

Wyniki badań laboratoryjnych o jakości kruszywa - informacje ogólne zastawione ze wszystkich dokonanych odwiertów na terenie kopalni.

Wskaźnik różnoziarnistości, U: 1,55 - 3,25 (Norma PN-S-02205:1998)
Uziarnienie frakcji pyłowo-iłowej [%]: 0,0 (Norma PN-06714:1991)
Uziarnienie frakcji piaskowej [%]: 72,2 - 96,6 (Norma PN-06714:1991)
Uziarnienie frakcji żwirowej [%]: 3,4 - 27,8 (Norma PN-06714:1991)
Uziarnienie frakcji kamienistej [%]: 0,0 (Norma PN-06714:1991)
Wilgotność naturalna, Wn: 2,2 - 3,0 % (Norma PN-88/B-04481) mało wilgotny
Zawartość zanieczyszczeń organicznych - grunty [%]: barwa wzorcowa (Norma PN-88/B-04481) jasnobrązowa
Zawartość zanieczyszczeń obcych: brak (Norma PN-76/B-06714.12)