UWAGA! NIE RYZYKUJ

Nabywanie surowców mineralnych od Podmiotów nie posiadających koncesji na wydobycie kopalin wiąże się z ogromnym ryzykiem dla Ciebie i Twoich Klientów.

Dlaczego ryzyko jest tak wielkie? Czy kupowanie nielicencjonowanego piasku jest faktycznie opłacalne?

Przede wszystkim nabywanie kopaliny od Podmiotów nie posiadających koncesji jest niezgodne z Prawem Geologicznym i Górniczym. Co gorsze nabyty w ten sposób surowiec jest traktowany jako odpad i nie może być użyty przy budowie zgodnie z Prawem Budowlanym lub w ściśle określonych przypadkach.
Wydobywanie kopalin ze złóż stanowiące działalność gospodarczą wymaga uzyskania odpowiedniej koncesji. Wobec tego podmiotem takiej koncesji może być wyłącznie przedsiębiorca dokonujący zarobkowego wydobycia kopalin w sposób zorganizowany i ciągły. Zgodnie bowiem z Prawem Geologicznym, nie można wprowadzać do obrotu wydobytego kruszywa, jeżeli dany podmiot nie posiada koncesji na wydobycie kopalin, co jednocześnie oznacza, że nie można nabyć legalnie surowca od Podmiotu nie posiadającego koncesji ...

Czytaj więcej

Decyzją Marszałka Województwa Lubuskiego od 2016 roku jesteśmy w posiadaniu jedynej w okolicy i na terenie miasta Koncesji na wydobycie kopaliny ze złoża naturalnego "Gubin", znajdującego się przy naszym głównym obiekcie na ul. Spokojnej 5. Tym samym oferujemy Państwu zakup wysokiej jakości pospółki oraz w przyszłości sortowanego piasku i żwiru w cenach producenta. Zachęcamy firmy do stałej współpracy.

POSPÓŁKA

Pospółka jest sypkim, wielofrakcyjnym niesortowanym materiałem naturalnym pozyskiwanym bezpośrednio z wyrobiska. Uziarnienie graniczne pospółki od 0,075 mm do 63 mm. W procesie uszlachetniania uzyskuje się konkretne frakcje dla piasku i żwiru.

więcej

PIASEK

Piasek jest naturalnym materiałem drobnoziarnistym, złożonym głównie z kwarcu tworzącego luźną skałę osadową. Wielkość ziaren jest zróżnicowana i waha się zgodnie do oferowanego przez nas asortymentu, najczęściej w średnicy ziaren od 0 do 2 mm.

więcej

ŻWIR

Żwir jest materiałem gruboziarnistym naturalnego pochodzenia. Charakteryzuje się luźną postacią okruchowej skały, złożonej z minerałów i obtoczonych okruchów skał o średnicy ziaren od 2 mm do 63 mm.

więcej