Odkrywka na żwirowni w Gubinie

przez GKEM

Plan ruchu zakładu górniczego GUBIN został pozytywnie zatwierdzony przez Urząd Górniczy. Tym samym od maja 2017 rozpoczęły się prace przygotowawcze do otwarcia Zakładu Górniczego, czy potocznie przyjmując żwirowni w Gubinie. Na etapie wcześniejszych przygotowań ogrodzono teren, pozyskano zgodę na wycinkę drzew, wykonano prace porządkowe po funkcjonującej niegdyś w tym miejscu betoniarni. Ostatecznie w maju rozpoczęto prace odkrywkowe, które zostaną podzielone na trzy etapy. Pierwszy zakłada zebranie nadkładu w pasie od 30 do 40 metrów głębokości przez całą szerokość obszaru wydobycia piasku. Nadkład zostanie usypany w pasach ochronnych jako wał i pozostawiony do czasu zamknięcia kopalni i wykorzystania przy pracach rekultywacyjnych. Po zakończeniu tych prac będzie możliwa pierwsza sprzedaż kruszyw.