Koncesja przyznana

przez GKEM

Decyzją Marszałka Województwa Lubuskiego nr DW.III.7422.35.2016 udzielono naszej firmie koncesji na wydobycie kopaliny systemem odkrywkowym ze złoża naturalnego "GUBIN" o powierzchni 2,07 ha. Zezwolenie obejmuje wydobycie piasku i pospółki. Rozważamy także inwestycje w zakresie uszlachetniania kruszywa. Obecnie trwają prace nad Planem Ruchu Zakładu Górniczego.