Piasek

Piasek jest naturalnym materiałem drobnoziarnistym, złożonym głównie z kwarcu tworzącego luźną skałę osadową. Wielkość ziaren jest zróżnicowana i waha się zgodnie do oferowanego przez nas asortymentu, najczęściej w średnicy ziaren od 0 do 2 mm.

Piaski mają różne zastosowanie w wielu dziedzinach budownictwa, w szczególności do:

♦ produkcji podsypek piaskowo-cementowych;

♦ produkcji zapraw tynkarskich, murarskich w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym;

♦ produkcji klejów i suchych zapraw tynkarskich;

♦ produkcji różnego rodzaju betonów, w tym twardego;

♦ produkcji różnego rodzaju prefabrykatów budowlanych, w szczególności: kostki, krawężników, kręgów betonowych, bloczków fundamentowych, ogrodzeń betonowych, palisad, obrzeży, belek stropowych, płyt drogowych, płyt chodnikowych itp.;

♦ ponadto do wykonywania wszelkich robót ziemnych, takich jak zasypywanie wykopów lub trwałe nasypy w budownictwie drogowym;

♦ do robót budowlanych w drogownictwie oraz obiektach budowlanych;

♦ podsypywania (podbudowa) pod kostkę betonową (brukową) i granitową;

♦ do aranżacji wszelkiego rodzaju obiektów sportowych i rekreacyjnych (np. boiska, plaże itp.);

♦ do zimowego utrzymania dróg i chodników;

♦ do warstw filtracyjnych.

>>CZYTAJ WIĘCEJ O OFERCIE

Zapraszamy do naszej kopalni w Gubinie (woj. lubuskie), na wizję lokalną.