Pospółka

Pospółka jest sypkim, wielofrakcyjnym niesortowanym materiałem naturalnym pozyskiwanym bezpośrednio z wyrobiska. Uziarnienie graniczne pospółki od 0,075 mm do 63 mm. W procesie uszlachetniania uzyskuje się konkretne frakcje dla piasku i żwiru.

Dzięki dobrym właściwością mechanicznym i filtracyjnym, wysokim współczynnikiem zagęszczenia, a także dużą nośnością, taka mieszanka ma szerokie zastosowanie w budownictwie i drogownictwie, gdzie wykorzystywana jest najczęściej jako :

♦ materiał do nasypów drogowych i kolejowych, zasypywanie wykopów;

♦ warstwy odsączające nasypy drogowe oraz warstwy filtracyjne przy budowie oczyszczalnie ścieków i autostrad;

♦ wymiany podłoża pod skomplikowanymi obiektami budowlanymi oraz podbudowy pod fundamenty;

♦ podbudowy pod kostkę betonową (brukową) i granitową;

♦ w procesie produkcji betonów i prefabrykatów budowlanych;

♦ materiał do budowy i remontu dróg polnych, leśnych i gruntowych.

>>CZYTAJ WIĘCEJ O OFERCIE

Zapraszamy do naszej kopalni w Gubinie (woj. lubuskie), na wizję lokalną.